Diederik van Romondt

Tegenwoordig kennen we het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht als het oudste hofje van Den Haag. Het hofje vol mooie trapgeveltjes werd gesticht in het jaar 1616. Toch was er tot eind negentiende eeuw een ouder hofje te vinden in Den Haag. Dit was het hofje van Floris van Dam uit 1606 aan de Juffrouw Idastraat, jawel in het Hofkwartier.

Abonneren op Diederik van Romondt