Stad van de toekomst

In de afgelopen eeuw is het straatbeeld sterk veranderd. Van lokale identiteiten zijn we naar een eenduidig beeld gegaan. De invloed van de industriële revolutie is daarbij onmiskenbaar zichtbaar. Het eerste wat opvalt als je oude foto’s bekijkt, is de leegte. Er zijn geen auto’s en er is geen reclamebord te zien.

Oorlogsmachine, vrijplaats, cultureel brandpunt, handelsplaats, uitdrukking van macht en welvaart – érgens halverwege de vorige eeuw had de stad al haar tradi­tionele waarden en betekenissen verloren. Feitelijk leek er geen reden meer om die oude stad te bewaren: de economie was weggetrokken naar de stadsrand en de bewoners naar de huizen met tuintjes in de groeikernen.

De crisis slaat hard toe. In het Hofkwartier vertaalt zich dat in een toenemend aantal lege winkels. Creatieve ondernemers duiken in het gat dat traditionele winkeliers achterlaten. Een kennismaking met een leegstands- oplossing. De pop-upstore.

Oude Molstraat, Juffrouw Idastraat, Papestraat, Molenstraat: ‘Wat zorgt iedereen toch fijn voor die panden’ zal de ver­zuchting zijn van menige argeloze bezoeker aan het Hofkwartier. Dat ís ook zo en wat dat betreft staat de buurt er beter bij dan pakweg veertig jaar geleden. En nee, dat ging jammer genoeg niet vanzelf!

Abonneren op Stad van de toekomst