Monumenten

Het Berlagepand aan het Kerkplein, waarover u elders in deze krant leest, was maar liefst zeven jaar lang verlaten. Donker en leeg stond het gebouw te wachten op nieuwe bewoners, terwijl de zon onbarmhartig scheen, regen de muren geselde en sneeuw zijn vensters voor een deel verstopte. Tot er zich begin 2014 een huurder aandiende. Wat heet: drie huurders!

Als er in ons Hofkwartier één gebouw is van een voorbij tijdsbeeld, dan is dat misschien wel het gebouw van Berlage aan de Driehoekjes. Gelegen tegenover het oude stadhuis en de Grote Kerk, is het op het eerste gezicht een ouderwets, groot kantoorgebouw. Het is echter behendig ontworpen rondom een schitterend trappenhuis en lichthof.

Als je rondwandelt door het Hofkwartier, loont het de moeite om af en toe ook even omhoog te kijken. Je ziet er mooie gevels, bijzondere ornamenten én een aantal prachtige torentjes. De vier mooiste heb ik voor deze krant vastgelegd. Een genot voor het oog!

In de vroege ochtend komen de eerste bezoekers al naar het kwartier rond het Oude Hof en dit gaat door tot in de late uurtjes. De vroege vogel komt voor een bakkie bij Florencia en de nachtvlinder drinkt nog een glaasje in de kroeg. Vanaf een uur of tien zijn alle winkels en galeries weer geopend en rond de lunch stromen de eettentjes vol.

Het predicaat hof­leverancier mag het Maison de Bonneterie sinds 1901 voeren op voorspraak van koningin Wilhelmina, maar de jonge koning en koningin ziet men hier niet meer. Daarom – en ook omdat u en ik te weinig kopen bij deze fraaie winkel – sluit Maison de Bonneterie aan het eind van dit jaar de deuren. Noordeinde en Hofkwartier verliezen daarmee een trekker en een grande dame.

Tegenwoordig kennen we het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht als het oudste hofje van Den Haag. Het hofje vol mooie trapgeveltjes werd gesticht in het jaar 1616. Toch was er tot eind negentiende eeuw een ouder hofje te vinden in Den Haag. Dit was het hofje van Floris van Dam uit 1606 aan de Juffrouw Idastraat, jawel in het Hofkwartier.

Oude Molstraat, Juffrouw Idastraat, Papestraat, Molenstraat: ‘Wat zorgt iedereen toch fijn voor die panden’ zal de ver­zuchting zijn van menige argeloze bezoeker aan het Hofkwartier. Dat ís ook zo en wat dat betreft staat de buurt er beter bij dan pakweg veertig jaar geleden. En nee, dat ging jammer genoeg niet vanzelf!

Wanneer je wat vaker slentert door het Hofkwartier, vallen je de verschillen tussen de straatjes beter op. Het drukst zijn natuurlijk de winkelstraten, dus de paar stillere woonstraten haal je er zo uit. De Oude Molstraat wordt doorsneden door de drukke Papestraat/Nobelstraat en heeft in het midden de Willibrorduskapel, het Willibrordushuis en daartegenover de voormalige kweekschool.

In de eerste editie van het Hofkwartier lazen we hoe verkeersdoorbraken in de 19de en 20ste eeuw een barrière opwierpen tussen het Hofkwartier en Kortenbos. Eigenlijk is er aan de kant van de Grote Kerk ook zoiets gebeurd. 

Door haar centrale ligging wordt de Sint Jacobskerk van oudsher getypeerd als hart van de stad. Ze vindt haar oorsprong in de 14e eeuw en werd gebouwd te midden van de gemeenschap waaruit Den Haag rond 1230 is ontstaan. De grenzen van deze gemeenschap werden onder meer bepaald door straten die we in het huidige Hofkwartier kennen als de Papestraat en Nobelstraat. 

Pagina's

Abonneren op Monumenten