Kwartaalkrant van bewoners
en ondernemers in
het Hofkwartier Den Haag

najaar 2012

In de herfst danst de krant

Oud en nieuw, Hagenaars en Hagenezen, zingende glazenwassers en beschonken dichters, oude filosofen en jonge kapsters, eigenheimers en vreemdelingen, je komt ze tegen in deze krant en in het Hofkwartier. Ze horen erbij. Met al hun levens en verhalen. De snelle tijd verandert de buurt en de straat. Maar het is gelukkig geen haastig nieuw voor oud. Integendeel: Het is oud én nieuw samen.

Houden wat verleden is en aanvullen wat toekomst is. Gelukkig meer opbouwen dan afbreken. Ook en juist in de toon van al die oude én nieuwe bewoners en ondernemers, die zich van hier en overal elders genesteld hebben. 

Dansers van Korzo komen met plezier de Prinsestraat op

Prinsestraat richting de Paleistuin