het Hofkwartier nr 6 winter 2012 > Ineens was het andersom

Ineens was het andersom

Ineens was het andersom

‘Urban legends’ heten ze in het Engels. In het Nederlands stadslegenden, of, vaker gebruikt, broodjeaapverhalen: verhalen die van mond tot mond worden naverteld, maar waarvan niemand zeker weet of ze waar gebeurd zijn of niet.

Ook het Hofkwartier heeft zijn ‘urban ­legends’. Bijvoorbeeld het verhaal over de verplichte rijrichting van de Korte Molenstraat. Ruim een jaar geleden was die van de ene op de andere dag opeens omgedraaid. Tot dat moment mochten auto’s dit straatje in rijden vanuit de Prinsestraat, om er aan de kant van het Torenplein weer uit te rijden, en sindsdien mag het volgens de verkeersborden alleen maar andersom. Een besluit van de gemeente, verband houdend met de invoering van het verkeerscirculatieplan? Dat zou je verwachten, maar volgens een hardnekkig verhaal ging het heel anders.

Een van de bewoners van de Korte Molen-straat zou zo genoeg hebben gehad van de groeiende stroom auto’s door zijn straat, dat hij midden in de nacht met een keukentrapje en een steeksleutel de straat op zou zijn gegaan, om zelf de borden aan twee kanten van de straat van de paal te schroeven, deze om te ruilen en ze aan de andere kant van het straatje weer op te hangen. De eerste dagen na deze ‘ingreep’ wachtte iedereen in spanning af: zou betrokkene (het verhaal vermeldt ook om welke buurtbewoner het gaat, maar dat wordt hier om privacyredenen niet vermeld) door de gemeente of de politie worden beboet, en zouden de borden binnen een paar dagen weer op hun rechtmatige plek terug worden geplaatst? 

Nee, er gebeurde maar niets. Sterker, de politie ging zelfs over tot het bekeuren van automobilisten die van de ‘verkeerde’ kant het straatje in reden. Toch een echt besluit van de gemeente dan, om de rijrichting om te draaien? Omwonenden hebben nooit bericht gehad over zo’n besluit, en er is in de officiële informatie van de gemeente ook niets over een dergelijk besluit terug te vinden. Een daad van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, die vervolgens door de autoriteiten, bewust of onbewust, is overgenomen en bekrachtigd als de nieuwe wettige situatie?

Het is een raadsel. Duidelijk is wel dat het straatje sindsdien veel minder last heeft van doorstromend verkeer. De situatie bevalt zelfs zo goed, dat nu gesproken wordt over het helemaal afsluiten van de Korte Molenstraat voor doorgaand autoverkeer. Dit keer overigens gewoon met de gemeente. Of zou er binnenkort iemand met een drilboor, een schep en een paar paaltjes door het nachtelijke Hofkwartier sluipen?

Het raadsel van 'bordje verhangen' in de Korte Molenstraat