het Hofkwartier nr 1 najaar 2011 > Bij de Broeders van Sint Jan

Bij de Broeders van Sint Jan

Mediteren tussen middeleeuwen en Star Wars

Bij de Broeders van Sint Jan

De broeders zijn altijd op zoek naar antwoorden op levensvragen

In de parochie aan de Oude Molstraat 37 wonen sinds 2004 de Broeders van Sint Jan. Deze religieuze gemeenschap is in 1975 ontstaan als een kleine groep rondom een Franse dominicaan, pater Marie-Dominique Philippe. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een wereldwijde religieuze gemeenschap van meer dan vijfhonderd broeders. Samen met de contemplatieve en apostolische zusters vormen zij de Familie van Sint Jan.

Er hangt altijd al een beetje een bijzondere sfeer in de Oude Molstraat: te midden van de bekende cafeetjes bevindt zich een katholiek ‘klooster’. Vroeger waren het de Zusters van Liefde die bijna de hele straat innamen met het internaat en de R.K. kweekschool voor Onderwijzeressen (nog afgezien van het Westeinde-ziekenhuis). Ze zitten er nog steeds, maar de Broeders van Sint Jan hebben hen opgevolgd op de plek in de straat waar zich sinds de 17de eeuw de schuilkerk bevindt, die werd gebruikt in plaats van de ‘Jacobus’, de Grote Kerk van nu.

Ze zijn in 2004 aangekomen en hebben zich (blij verrast!) vanaf het begin welkom gevoeld, ondanks hun habijt (dat het midden houdt tussen de middeleeuwen en Star Wars!). Welkom ook, toen ze bij hun aankomst met een propvolle auto middenin het straatfeest in de Oude Molstraat ‘landden’, op 28 augustus. Maar dat beantwoordt perfect aan hun wens om niet op een eilandje te leven, geïsoleerd van hun buurtgenoten. Integendeel, ze willen graag hun steentje bijdragen aan een wijk als het Hofkwartier, die gekarakteriseerd wordt door de diversiteit van zijn inwoners en activiteiten.

Sommigen noemen het zelfs een dorp. Aan bijna alle levensbehoeften kan er worden voldaan: van brood, dat we tot ons genoegen kunnen halen bij een echte bakker, tot aan schoenen, allerlei evenementen en noem maar op.

Wat de broeders aanbieden is een kapel die de hele dag open is, op nummer 37, als plek van stilte, meditatie, vrede en gebed. Op dinsdagavonden behandelt een van de broeders een onderwerp in het kader van de Johannes Academie, in een geest van zoeken naar waarheid, zelfs naar wijsheid en naar antwoorden op levensvragen (toegankelijk voor iedereen – iedere maand wordt een nieuw onderwerp aangesneden).

Er wonen ook studenten bij de broeders. Zij voelen zich zo geïntegreerd dat zij de renovatie van de begane grond van de priorij ter hand hebben genomen: de grote ontvangstzaal en -hal. Eind september zullen de werkzaam­heden zijn afgerond. De buren zullen worden uitgenodigd voor een kleine ‘inauguratie’.